نقش ختائی ظرف مسی میناکاری

آیا با نقوش که بر روی ظرف مسی میناکاری شده نقش می بندد چقدر آشنا هستید؟ آیا می دانید ریشه نقش ختائی چیست و از چه چیزی الهام گرفته است؟
میناکاری که هنری تزئینی و بر روی فلز انجام می گیرد و به دو صورت و سبک انجام می گیرد. سبکی که نفسهایش به شماره افتاده و جسم بیمارش را به زحمت به جلو می برد، سبکی که به آن اشاره شد سبک خانه بندی است که بغیر از مرکزی که در میراث فرهنگی برای آن تعبیه شده است خواستگاه دیگری ندارد.
سبک دوم که در آن نقاشی حرف اول را می زند، به همین سبک رنگ آمیزی مشهور است و چون پایگاه مهمی که اصفهان را دارد به قوت به حیات خود ادامه می دهد و استادکاران فراوانی دارد.
تا اینکه محصول نهائی آماده شود، و این اقلام به فروشگاه ها روانه ودر اختیار متقاضیان قرار گیرد مراحلی را طی می کند که یکی از این مراحل تزئین و نقاشی کردن روی فلز مس است که نقوش مختلفی می توان بر روی آن ترسم نمود، که دلنوازی و جلوه گری می کند.
یکی از طرح و نقشها ختائی می باشد. این نقش که از نقوش اسلامی بوده و از زیر گروههای نقوش تذهیب می باشد، که ریشه نام گذاری آن را نمی دانند و ریشه های برای دلایل این نام گذاری بیان شده است.
این طرح از طبیعت ودرخت و گل الهام گرفته است و دارای پیچ های منظم هندسی است که در بعضی مواقع زاویه ای تند دارند و نشانده روحیه ای تند و که از خطا فرد ناشی می شود.
به این منظور می توانید به:
منبع: هنر ایرانی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.